Met ingang van dit jaar is er een nieuwe richtlijn in werking getreden
voor wat betreft de strafmaat voor etherpiraten. De richtlijn geeft de
straffen aan voor verschillende vormen van piraterij. Ik weet niet of de
richtlijn een verzwaring is ten opzichte van de oude, maar de informatie geeft een goed beeld van wat een betrapte piraat kan verwachten.In de
richtlijn wordt onderscheid gemaakt tussen een vijftal basisvormen van
soorten van piraterij die er zijn.
Er kan sprake zijn van een overtreding of van een misdrijf.
Als dat slechts een overtreding is, dan kan van de genoemde
straf in de richtlijn naar beneden worden afgeweken.

De eerste basisvorm gaat uit van een omroeppiraat op frequenties tussen de 87,5 MHz en de 108,0 MHz, tussen 2,0 Mhz en de 30 MHz, tussen 551
kHz en de 1602 kHz, tussen de 174 MHz en de 230 MHz en tussen de 1452 MHz en de 1479.5 MHz in gebruik voor radiozender zonder vergunning.

Er is voor deze basisvorm een straf voor een lichte variant van piraterij, dan gaat het met name om individuele personen die aan het zenden zijn, bij de zware variant vindt een uitzending plaats ofwel in groepsverband, met een groot zendbereik , of met belemmering van de opsporing, of een combinatie van al deze zaken.
De eerste keer krijgt iemand daarvoor een taakstraf van 100 uur, de tweede keer is dat ofwel een taakstraf van 150 uur, of 10 weken gevangenis.

Na de tweede keer is dat 200 uur of 14 weken, en in dat laatste geval is dat in zijn geheel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Bij de zware variant gaat het om 120 uur de eerste keer, en om 180 uur, 3 maanden voor de tweede keer, en 240 uur en 4 maanden, en in dat geval alles onvoorwaardelijk.

Tweede variant

In een tweede variant gaat het om illegaal gebruik van frequenties buiten de omroepband.
Het gaat dan om misbruik van amateurapparatuur, marifoons of andere apparatuur die wel legaal is, maar die zonder vergunning onjuist wordt gebruikt.

De eerste keer is er bij deze variant een
geldboete van 500 euro. De tweede keer een geldboete van 750 euro of een taakstraf van 60 uur en de keren daarna 80 uur taakstraf of 5 weken
onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Derde categorie
De derde catagorie dat zijn jammers.
In deze en alle voorgaande categorieën gaat het overigens om zowel
het gebruik als het bezit van de apparatuur, er staat letterlijk

¨Het aanleggen, het geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben
en/of het gebruik van radioapparaten…”

Het is niet mogelijk om voor een jammer, in de richtlijn wordt ook
gesproken van blokkeerzenders een vergunning te krijgen.
Een particulier krijgt bij zo’n jammer direct de eerste keer een taakstraf
van 120 uur, de tweede keer is dat 180 uur of 3 maanden celstraf, en daarna 240 uur of 4 maanden onvoorwaardelijk.Een bedrijf met een jammer krijgt 2000 euro boete, de tweede keer 3000 euro daarna 4000 euro.Hier gelden daarnaast nog extra zaken als er daadwerkelijk sprake was van
storing, en als het apparaat gebruikt is om de opsporing bij een ander
misdrijf te belemmeren.

Categorie vier
Categorie vier betreft fabrikanten en importeurs die apparaten in omloop brengen die niet aan de voorschriften voldoen. Hier gelden boetes
afhankelijk van de bedrijfsgrootte die variëren van 500 euro voor een
eenmansbedrijf tot 3700 euro bij een bedrijf van 50 of meer werknemers. Eenmanszaken kunnen bij herhaling ook een taakstraf of
gevangenisstraf krijgen, de maximale boete is hier 7000 euro.

Categorie vijf
Bij de vijfde en laatste categorie gaat het om apparaten die op zich legaal zouden zijn, maar die buiten de voorwaarden van die legale vrijstelling vallen. Het voorbeeld dat ons waarschijnlijk het meest aanspreekt is een 27 MHz-apparaat dat buiten de legale kanalen kan werken of meer
zendvermogen heeft dan toegestaan. Het kan hierbij echter om een heel scala aan apparaten gaan, bijvoorbeeld mobiele telefoons, modems,
draadloze microfoons, babyfoons, apparaten met modelbesturing,
afstandsbedieningen, etc..Hier is de eerste keer de boete 500 euro, de
tweede keer is dat 750 euro of 60 uur taakstraf en daarna 80 uur
taakstraf of 5 weken onvoorwaardelijke celstraf.In alle gevallen geldt
hier dat de mensen afstand moeten doen van de apparatuur voor voor
verbeurdverklaring, en er kan bijvoorbeeld bij meerdere veroordelingen tegelijk sprake van zijn dat er in dat geval geen taakstraf opgelegd mag
worden. In zo’n geval krijgt iemand automatisch de gevangenisstraf die
ervoor staat.


ONZE TIP:
Houd er rekening mee dat naast deze nieuwe regels de dwangsom van
het AT er bij komt.


Door Ronny

vaste deejay van station ronald en donald, een etherpiraat vanaf het eerste uur op deze website. tevens rechterhand en medebeheerder van deze prachtige website van deze geweldig mooie groep etherpiraten uit de regio brabant en limburg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *